Konst i örebro län logotyp

Nick Furderer

Artist’s statement

Jag uppslukas av måleriprocessen, det fysiska arbetet att fördela pigment på en bestämd yta.

Landskapet är utgångspunkten för en utforskning av inre förlopp och jag vill nyfiket pröva olika lösningar.

Struktur, rörelse och pigmentkornighet samverkar och ger måleriet dess karaktär.

Jag vill frammana minnen, gestalta hågkomster och väcka till liv ekon av varandets sinnesstämningar. Detta är målningarnas egentliga motiv.

Nick Furderer

____________________________________________________________________________________________

AKTUELL INFORMATION FINNS PÅ MIN WEBBPLATS
_____________________________________________________________________________________________


Representerad, i urval

Statens Konstråd, Örebro läns museum, Örebro läns landsting, Regionförbundet Örebro, Kopparbergs läns landsting, Landstinget Sörmland, Gävle kommun, Örebro kommun, Falu kommun, Eskilstuna kommun, Kumla kommun, Hudiksvalls kommun, Karlskoga kommun, Ljusnarsbergs kommun, Bollnäs kommun, Hallsbergs kommun, Svenska kyrkan, Riksförbundet Våra gårdar, Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund, Länsgården

Utsmyckningar, i urval
Statens vägverk
Örebro läns landsting
Ljusnarsbergs kommun
Lindesbergs kommun

Stipendier, i urval
Bildkonstnärsfonden Arbetsstipendium
Lilla Europa Award for Painting, 2006

Medlem i
Konstnärscentrum mitt
KRO (Konstnärernas riksorganisation)
IAA (International Association of Art)
Bildupphovsrätt i Sverige
Örebro läns konstnärsförbund
_____________________________________________________________________________________________

Profilbild Nick Furderer

Kontakt

Galleri