Konst i örebro län logotyp

Cecilia Jansson och Geoffrey Chadsey - Memberement

2019-09-05

Under rubriken Memberment låter Cecilia Jansson och Geoffrey Chadsey människan träda fram som bärare av motstridiga biologiska och kulturella processer.

Jansson visar skulpturala verk och Chadsey teckningar. Hos bägge konstnärerna gestaltas människan och hennes erfarenheter som någonting i ständig omvandling. Kroppen är – liksom de föremål vi omger oss med – en politiskt och historiskt betingad konstruktion. Världen får sin betydelse utifrån de sätt på vilka vi vistas i den och förmår förhålla oss till vårt arv.

Cecilia Jansson

Hon är utbildad keramiker men arbetar numera i en rad andra tekniker beroende på uttryck. Hon valdes ut för att ställa ut på Swatch Faces vid Venedigbiennalen 2015. Hon  belönades med Örebro kommuns kulturpris 2019.  

Geoffrey Chadsey

Han är konstnär från Brooklyn mest känd för sina bilder där han undersöker frågor om identitet och könsroller.

Tid: 14 september - 3 november
Plats: ÖBKHL, Örebro
Vernissage: 14 september

ÖBKHL's öppettider