Välkommen till Konst i Örebro län!

Den här sidan vänder sig till dig som är intresserad av att se vad som finns inom konstområdet i Örebro län.

Sidan är även till för dig som är yrkesverksam inom bildkonstområdet i regionen. Här kan du visa din verksamhet.

Sidan är skapad i samarbete med konstkonsulenten i Örebro län och konstinstitutioner, konstnärer och konstföreningar.

Aktuellt


Webbsidan ”Konst i Örebro län” uppdateras!


Under vintern uppdateras den här webbsidan, för att få ny form och nya funktioner. Under tiden som uppdateringen pågår kommer nyheter och nytt material på den här sidan att vara begränsat. Uppdateringen beräknas vara klar i mars.

Vid frågor kontakta utvecklingsledaren för bild och form, Ulrika Stigbäck, ulrika.stigback@regionorebrolan.se

En guide över utställningsplatser inom bild och form


Nu finns en guide till konstupplevelser hos gallerier, konstföreningar, konsthallar och museer runt om i Örebro län. Katalogen är skapad för att underlätta möjligheten att upptäcka konsten i länet! Den är också tänkt att ge bild- och formkonstnärer information om utställningsplatser och utställningsarrangörer. Katalogen är producerad av Konstkonsulenten i Örebro län tillsammans med Örebro läns landsting, som också finansierat katalogen.

Katalogen finns på turistbyråer i Örebro län och på de utställningsplatser som finns med i katalogen. Här kan du redan nu se katalogen digitalt.PDF


Kartläggning av bild och form i Örebro län


En kartläggning av utställningsarrangörer inom bild och form har genomförts av länets konstkonsulent i samverkan med landstinget. Kartläggningen visar att det finns cirka fyrtio utställare som i någon mån ställer ut professionella konstnärer i länet. Läs rapporten här.PDFKnutte Wester och hans verk på OpenART 2013, se filmen här!

https://vimeo.com/71084353länk till annan webbplats 

Filmen är en del av projektet Open ART Kids 2013, som är ett samarbete mellan Örebro läns museum, konstkonsulenten i Örebro län och Konstfrämjandet-Bergslagen. Filmen kan användas i skolan och visas runt om i vårt län. Sprid gärna!


Konstverken på den här webbplatsen skyddas av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från respektive upphovsman. Frågor kring konstverk, kontakta respektive konstnär.
Lennart Ericsson