Välkommen till Konst i Örebro län!

Den här sidan vänder sig till dig som är intresserad av att se vad som finns inom konstområdet i Örebro län.

Sidan är även till för dig som är yrkesverksam inom bildkonstområdet i regionen. Här kan du visa din verksamhet.

Sidan är skapad i samarbete med konstkonsulenten i Örebro län och konstinstitutioner, konstnärer och konstföreningar.

Aktuellt

Galleri O

En guide över utställningsplatser inom bild och form


Nu finns en guide till konstupplevelser hos gallerier, konstföreningar, konsthallar och museer runt om i Örebro län. Katalogen är skapad för att underlätta möjligheten att upptäcka konsten i länet! Den är också tänkt att ge bild- och formkonstnärer information om utställningsplatser och utställningsarrangörer. Katalogen är producerad av Konstkonsulenten i Örebro län tillsammans med Örebro läns landsting, som också finansierat katalogen.

Katalogen finns på turistbyråer i Örebro län och på de utställningsplatser som finns med i katalogen. Här kan du redan nu se katalogen digitalt.PDF


Kartläggning av bild och form i Örebro län


En kartläggning av utställningsarrangörer inom bild och form har genomförts av länets konstkonsulent i samverkan med landstinget. Kartläggningen visar att det finns cirka fyrtio utställare som i någon mån ställer ut professionella konstnärer i länet. Läs rapporten här.PDFKnutte Wester och hans verk på OpenART 2013, se filmen här!

https://vimeo.com/71084353länk till annan webbplats 

Filmen är en del av projektet Open ART Kids 2013, som är ett samarbete mellan Örebro läns museum, konstkonsulenten i Örebro län och Konstfrämjandet-Bergslagen. Filmen kan användas i skolan och visas runt om i vårt län. Sprid gärna!


Konstverken på den här webbplatsen skyddas av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från respektive upphovsman. Frågor kring konstverk, kontakta respektive konstnär.
Cecilia Meyer